Domů
  Montáž telefonů
  Rekonstrukce rozvodů
  Údržba baterií
  Úspory energie
  Revizní zprávy
  Kontakt na nás
 
   Montáž domácích telefonů
 

Domácí telefony umožňují sestavovaní složitých mnohavchodových systémù sestavených z mnoha ústředen například :
 
- uzavřené sídliště
- vrátnice
- hlavní brána
- vchody do budovy apod.

V praxi to znamená komunikaci se zvoleným bytem zejména u vchodu, tak i u vchodu do každé budovy zvlášť anebo schodiště. Další výhodou je funkce zpětného spojeni . Výhodou ústředny je také možnost individuálního programováni pro jednotlivé byty . Dodatečné programovaná dvě čísla umožňují voláni do jednoho telefonu pomoci třech odlišných čísel (každý s jiným nastavením vyzvánění), například v budově se společným telefonem pro několik rodin .

Ústředny umožňuji také otevíraní dveří pomoci elektronických karet .

 

 

 

 

Avallo s.r.o. ©2008
www.avallo.com
  Domů | Kontakt na nás